Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,340
Boht janam 21:59 2,262
Apna naam 13:06 1,475
Har bin 15:00 1,385
Andro trishna agan 15:30 1,260
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,223
Sahib mera neet 16:55 1,040
Vadh sukh rainadiye 11:40 876
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 850
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 786

Albums

Radio