Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,315
Boht janam 21:59 2,102
Apna naam 13:06 1,402
Har bin 15:00 1,338
Andro trishna agan 15:30 1,213
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,134
Sahib mera neet 16:55 1,008
Vadh sukh rainadiye 11:40 842
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 831
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 714

Albums

Radio