Best of Chardikala Jatha Playlist

Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
25 Chardikala Jatha Aaj More Aaye Hain 364 4:53
0 Chardikala Jatha Ab Mai Apni Kata Bakano 3,716 10:55
1 Chardikala Jatha Agya Pai Akal Ki 2,590 7:23
29 Chardikala Jatha Agya Pai Akal Ki 213 5:25
2 Chardikala Jatha As Kirpan Khando Karag 2,488 6:34
26 Chardikala Jatha As Kirpan Khando Karag 371 6:22
32 Chardikala Jatha Atam Ras Jej Janah 1,139 11:49
3 Chardikala Jatha Aukhi Ghari Na Dekhan 3,245 8:10
4 Chardikala Jatha Baba Akhe Hajiya 2,118 9:14
33 Chardikala Jatha Basant Ki Vaar 1,859 7:52
5 Chardikala Jatha Bhoole Maarag Jinhe Bataayaa 1,288 9:56
30 Chardikala Jatha Bhoole Maarag Jinhe Bataayaa 191 11:18
34 Chardikala Jatha Chakur changee meeh varse 764 13:30
35 Chardikala Jatha Chatar Dhari Chatari Pat 863 3:13
6 Chardikala Jatha Chatr Chakar Varti 33,648 11:36
36 Chardikala Jatha Chhatrdhaaree Chhatreepat Chhail Roop Chhit Naath 896 3:42
37 Chardikala Jatha Deen Duniya Dar Kamanday 655 14:54
7 Chardikala Jatha Deh Shiva Bar Mohay Hai 1,544 8:23
8 Chardikala Jatha Dhan Dhan Ram Das Gur 13,347 10:59
38 Chardikala Jatha Dithay Sabhay Thav 255 2:44
39 Chardikala Jatha Gagan Dama Bajeo 1,528 13:34
40 Chardikala Jatha Gobinday Mukhanday 24,007 30:46
41 Chardikala Jatha Gur Paras Hum Loh 1,948 12:55
12 Chardikala Jatha Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru 1,401 2:51
42 Chardikala Jatha Guru Jaisa Nahi Ko Dev 1,536 11:50
43 Chardikala Jatha Guru Manio Granth 1,977 7:56
44 Chardikala Jatha Ham eh Kaj Jagat Moh Ayae 1,235 20:19
45 Chardikala Jatha Har Jio Too Sukh Sampat Ras 1,159 13:18
46 Chardikala Jatha Hou kurban jao meharvana 1,353 15:47
47 Chardikala Jatha Hum Sar Deen Dayal Na Tum Sar 7,731 12:48

Radio